NOVINKY

arr3EETTržby evidované v běžném režimu"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit...

KONTAKTY

Obuv Afrodité
nám. T. G. Masaryka 436/26, 301 00 Plzeň
Renata.ciglerova@seznam.cz
tel: +420 605 273 041
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 999 Kč
naše cena 1 499 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


VRACENÍ ZBOŽÍ
Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží1)

Kupující spotřebitel:2)
Jméno:        ...................................................................................................................................


Adresa:     ......................................................................................................................................


Telefon:     ......................................................................................................................................


E-mail:    .........................................................................................................................................

Prodávající: www.obuvafrodite.cz, Renáta Ciglerová,

provozovna: Nám. T. G. Masaryka 26, 301 00 Plzeň


Číslo prodejního dokladu: .................................................................................................................


Číslo objednávky: ..............................................................................................................................


Datum prodeje:3) ...............................................................................................................................


Označení vráceného zboží:

Název výrobku:......................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................

Kupní cena ......................................................     má být vrácena:


a) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ....................................................................... /........................


b) v hotovosti na pokladně v provozovně prodávajícího....................................................................                       .....................................................................
.        datum a podpis prodávajícího                                            datum a podpis kupujícího spotřebitele

 

1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14tidenní lhůty.

2) Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3) Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

4) Nehodící se škrtněte. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení peněz

v hotovosti na pokladně bude kupující spotřebitel kontaktován telefonicky či emailem.

1. Kupující (pouze fyzická osoba) má právo do 14 dnů od zakoupení vrátit zboží bez udání důvodu.

2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

kdy bylo převzato zboží (Vámi, nebo případně jinou osobou).

3. O odstoupení od kupní smlouvy nás informujte písemně - na adresu Obuv Afrodite, Renáta Ciglerová,

nám. T. G. Masaryka 26, 301 00  Plzeň nebo emailem na Renata.ciglerova@seznam.cz. Firma Obuv Afrodite - Renáta Ciglerová,

vyzvednutí  vracené zásilky na  požadované adrese, kupujícímu mailem doručí štítek zásilky, který musí být vylepen na vracené zásilce.

Kurýr pak vracenou zásilku vyzvedne a dopraví na adresu e-shopu. Doprava zásilky k zákazníkovi a zpět je na náklady e-shopu www.obuvafrodite.cz.

4. Po přijetí vracené zásilky od zákazníka a její kontrole, jsou peníze vráceny na účet uvedený zákazníkem.

5. Zboží posílejte kompletní, nepoužité,  nepoškozené a nejlépe v originálním obalu. ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU!

6. Přiložte doklad o koupi (nejlépe originál nebo kopii faktury), stručný požadavek na vrácení peněz (případně požadavek na výměnu) a číslo Vašeho účtu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

OBUV AFRODITE, Renáta Ciglerová, nám. T. G. Masaryka 26, 301 00  Plzeň

ZjgzODN